Bukkjakt/Rådyrjakt Haslemoen 2016

Bukkejakt/Rådyrjakt på Haslemoen er et tilbud til alle jegere som er medlem av VJFF.

I år er kvoten 10 dyr på Haslemoen.  Jaktutvalget har bestemt å dele ut alle 10 kortene. Søknadsfrist er 1. Juni og søknad må inneholde fullt navn og skal sendes til 93440923 eller på mail til Frank_alexander4@hotmail.com. Blir antall søkere over 10 personer trekkes det, sånn at det blir rettferdig.

  • Bukk kan felles fra 10. august
  • Den ordinære rådyrjakta starter 25. september (kan felle geit og killing fra denne datoen)
  • Vi i jaktutvalget oppfordrer jegere til å spare geiter.
  • Pris per kort 450 kroner

Kortet er gyldig fra 10. august til og med 1. desember, etter dette blir rådyrene som ikke er felt ført over til fellesjakt med ungdom som er i desember.   Fra 5. oktober er det elgjakt på Haslemoen, denne perioden holder vi oss unna terrenget en uke. Etter første uka med elgjakt kan det jaktes rådyr igjen. Skal det jaktes helger etter dette og ikke elgjaktlaget er ferdig, så MÅ jegerne informere elgjaktlaget at dere er i terrenget. SIKKERHET!

Er det noen spørsmål så bare kontakt meg. Ytterligere informasjon angående terreng, sikkerhet, levering av ettersøksavtaler, oppskytingspapirer og lignende tar jeg med de som får kort da den tid kommer.

Lykke til!

Mvh. Frank A Forbord

Kontaktpersoner:

  • Frank A. Forbord m: 93440923
  • Magnus Rostille       m: 95449910