Fellesjakt

Det har vært jaktet to helger på Haslemoen, 05-06 og 12-13 og så langt har det vært suksess.

Det har vært jaktet både rådyr og elg fordi Haslemoen elgjaktlag hadde dyr igjen på kvoten og ville at vi også skulle jakte på de.

Første helgen ble det felt 2 elger, ku og kalv, samt 2 rådyr. Andre helgen ble det felt ett rådyr. Det har på det meste vært ca 10 ungdommer og ca 15 voksne, men ikke mindre enn 20 stk totalt noen av dagene. Det har vært innlånt hunder og førere fra Elverum og leder i Hedmark jff, Knut Arne Gjems har deltatt begge søndagene med sin hund. Det er 3 stk rådyr og 2 elger igjen og felle.

Vi jakter også helgen den 19 og 20, oppmøte ved flystripa kl. 0900. Møt opp.

 

Mvh leder i jaktutvalget vjff.