Jaktutvalget

Navn Ansvarsområde Mobil
Rostille Kjell Erik Leder / Utstyr 45014260
Myrvold Arild Nest leder / Gaupe / Jerv 41647096
Bølla Atle Roar Gaupe / Jerv 91162081
Dhal Håkon Kontrakter for terreng/ Søknader 91399405
Elsetrønningen Kjetil Småvilt/ Jaktkort 99222454
Forbord Frank Oppsyn Haslemoen / Rådyrjakt 93440923
Gråberget Jimmy Skyte simulator 95807237
Holtmoen Kåre Sekretær / Bever/ Koordinator gaupe sporing / Kart 90770768
Holtmoen Simen Predator pris/ Kule sti 90985616
Kjernlie Håkon Jaktkort/Hundegruppa 93241590
Rostille Magnus A Skogsfugl taksering / jaktoppsyn Haslemoen 95449910
Skjæret Svein Joar Skogsfugl taksering 95188539
Bergjordet Odd Reidar Skogsfugl taksering 91573066
Burud Erik Fangst konsulent / Rev/Mår 41617127