Kronhjort fall i Tøråsen; – en ubeskrivelig opplevelse

Når en lever med jakt i blodet handler det ikke alltid om flaks når en feller viltet, men om å følge med hvor viltet er selv om en ikke er i jaktmodus.

Jeg skulle hjem fra Knøsen å dusje etter en elgjakt-dag da jeg fikk se en svart skapning langt nede på jordet hjemme hos far min.

Det skulle bli forløperen for hva som skulle komme søndags ” æftan ” like før det mørknet ved 6-tida.

Søndag kom jeg meg stilt ned på jordet i god tid. Klokka var rundt fire. Jeg måtte rigge meg til en enkel markpost ved en kanal. Der la jeg meg til med to-foten til anlegg.

Ved halv seks tida kom hind og kalv ut på og begynte å beite. Jeg visste hva som var der og forholdt meg rolig. De to dyrene gikk ut av jordet bare et tjue talls meter unna meg. Ved seks tida kom kalven utpå igjen alene, jeg fulgte den gjennom håndkikkerten. Like etter kom så hinden tilbake, og da så jeg plutselig bukken stå imot meg i kantsona. Den stod med fronten rett mot meg.

Holdet var noe over 100 meter.

Jeg fikk lirket børsa opp på to-foten og fant dyret i kikkerten, skuddet gikk tvert.

Skuddtegnet var godt. Bukken skvatt opp og gjorde et utslag ut på jordet langs kanten. Jeg fikk inn et skudd til. Bukken vinklet nå mot skogkanten, og den holdt seg på beina. Siste skuddet ble i nakken, for nå skal du opp i Knøsen var tanken min.

– En ubeskrivelig opplevelse er hva jeg kan si om dette, forteller Tor Emil.

Kronhjorten, 12 taggeren, ble observert på viltkamera gjennom sommeren. Den siste observasjonen var 2. oktober før elgjaktstart.

I området der bukken befant seg jaktes det ikke under elgjakta. Her hadde hjorten funnet en fredelig plass langs Haslåa med haremet sitt; – tilfeldighetene gjorde at den ble avslørt.

Til hendelsen kan det videre nevnes at Tor Emil under hjortejaktas første periode fra 1. september også skjøt en 8 tagger i samme jaktavsnitt. Flaks, eller født med jaktlykke får bli opp til den enkelte å mene.

Mange kjente jaktforfattere hevder at enkelte er født med et talent for jakt. Her kan nevnes Ernest Hemingway, Mikkjel Fønhus og Jan Guillou.

Trolig har Tøråsen fått en jeger i tråd med jaktgudinna vår Diana. I så tilfelle kan karen få ” los ” på mange heftige jakt-opplevelser i årene som kommer.

En 12 taggers kronhjort bærer en mektig og markant hodeprakt. Bukken veide 112 kg.
En 12 taggers kronhjort bærer en mektig og markant hodeprakt. Bukken veide 112 kg.

At hjorten har funnet fotfeste i våre jaktmarker her i Hedmark er det liten tvil om. Det er gjort stadig flere observasjoner av dyr i de senere årene.

I jaktsammenheng bør en hilse hjorten velkommen, som et kjærkommet vilt også her i østre Hedmark, så vil tiden vise hvilke retning forvaltningen velger.

( Tekst og foto: Arne Myklebust )