Predatorprisen 2017

Den 15.7 starter revejakta opp igjen etter yngletidsfredningen.

Foreløpig status på rapporterte predatorer hittil i år vises i oversikten.

Se oversikten her.

Det er nå byttet kontrollør. Alle som har felt predatorer som ønskes registrert, må heretter kontakte Magne Jule.

Magne har telefon 41915247