RÅDYRJAKT HASLEMOEN 2015

15 søkte om rådyrjakt for 2015 på Haslemoen, disse ble trukket ut i følgende rekkefølge på klubbhuset på Braskereidfoss torsdag 21.05 med 6 av søkerne tilstede.
1. Hilde Bredegg
2.Anne Kathrine H Elsetrønningen
3. Kjetil Elsetrønningen
4. Steinar Ottosen
5. Ottar Haugen
6. Kjell Anders Vaaler
Disse 6 ble dermed tildelt jakt.

7. Frank Forbord
8. Krister Verket
9. Robert Westgård
10. Vegard Evenstad
11. Lars Roar Benterud
12. Tor Emil Engebretsen
13. Monica Bjerkvik
14 Henrik Bjerkvik
15. Håkon Dahl

Jakten starter 10.08.2015 og varer frem til og med 23.12.2015. Om noen skulle avslutte jakten før fristen uten og ha felt dyr, vennligst gi beskjed til undertegnede slik at Ungdoms/fellesjakt kan få muligheter til å jakte på disse dyrene.

Enhver jeger har selv ansvar for og gjøre seg kjent med de regler som gjelder for Rådyrjakt-
Dokumentasjon på godkjente papirer, også innbetalt kort kr. 450.- Må være forevist sendt til undertegnede innen 01.08.2015.
Ellers tilfaller jakten neste søker på listen. Kortet er personlig og gjelder kun den kortet er utstedt på.
Kort betales inn til kontonr. 1913 23 25939  merket Rådyrkort Haslemoen 2015.
Skitt jakt og TENK SIKKERHET, ta gjerne kontakt med hverandre for og informere om hvor og når dere jakter.

Mvh. leder i jaktutvalget  Kjell Erik Rostille

Haramyrvegen 28, 2435 Braskereidfoss.                   E-post : foresthunter6@hotmail.com