Trekning rådyrjakt Haslemoen 2016

16 søkte om rådyrjakt for 2016 på Haslemoen, disse ble trukket ut i følgende rekkefølge på klubbhuset på Braskereidfoss tirsdag 7.06. Tilstede utenom jaktutvalget var Lisbeth Engebretsen og Hans Halberg.

1. Randi Elsetrønning
2. Eva Kristin Halberg
3. Hilde Bredegg
4. Steinar Ottosen
5. Kjetil Elsetrønningen
6. Erling Rusten
7. Frank Forbord
8. Hans Halberg
9. Håkon Dahl
10. Tor Emil Engebretsen

Disse 10 ble dermed tildelt jakt.

11. Ragnar Halberg
12. Kjell Anders Vaaler
13. Henrik Bjerkvik
14 Ole Lagersett
15. Krister Verket
16. Lisbeth Engebretsen

Kortet er gyldig fra 10. august til og med 1. desember, etter dette blir rådyrene som ikke er felt ført over til fellesjakt med ungdom som er i desember.

Fra 5. oktober er det elgjakt på Haslemoen, denne perioden holder vi oss unna terrenget en uke. Etter første uka med elgjakt kan det jaktes rådyr igjen. Skal det jaktes helger etter dette og ikke elgjaktlaget er ferdig, så MÅ jegerne informere elgjaktlaget at dere er i terrenget. SIKKERHET!
Enhver jeger har selv ansvar for å gjøre seg kjent med de regler som gjelder for Rådyrjakt.
Dokumentasjon på godkjente papirer, ettersøksavtale og innbetalt kort kr. 450.- Må være forevist/sendt til undertegnede innen 01.08.2016.
Ellers tilfaller jakten neste søker på listen. Kortet er personlig og gjelder kun den kortet er utstedt på.
Kort betales inn til kontonr. 1913 23 25939 merkes Rådyrkort Haslemoen 2016 og fult navn!.
Skitt jakt og TENK SIKKERHET, ta kontakt med hverandre for å informere om hvor og når dere jakter. Jeg anbefaler folk til å postere i jakttårn/stiger, det med tanke på sikkerhet ovenfor andre jegere/folk.

Jaktkortene hentes hos meg (5 min fra støa camping på væssia). Adressen min står nedenfor og om det er noe spørsmål så er det bare å ta kontakt.

Mvh. Frank A Forbord
mobil:93440923
Engevegen 45
2435 Braskereidfoss
E-post : Frank_alexander4@hotmail.com