Norges JFFs innsatsmedalje til Sigurd Lie og Arild Sørlie

Under Hedmark JFF’s årsmøte ble Sigurd Lie og Arild Sørlie tildelt Norges JFF sin Innsatsmedalje.
Dette er en utmerkelse som henger høyt og er en stor ære for de som har fått den tildelt, og for hele foreningen.
Vi kan vel godt si at dette er en meget fortjent utmerkelse som Sigurd og Arild er blitt tildelt for sin innsats vedrørende kultiveringsarbeidet de har gjort og vi håper de vil  fortsette med.